Inbraakherstel

Dit moet steeds per schadegeval bekeken worden. Roxpaint vraagt hiervoor een goede omschrijving van het probleem en enkele foto's: zowel een algemene als een detail foto.
Bij grotere schadegevallen komen wij ter plaatse kijken. 
Indien een herstelling niet mogelijk is, kan Roxpaint de ramen en deuren vervangen.

Voorbeelden